FORSKRIFT OG ANBEFALINGER FOR BINGO KNYTTET TIL C19.

Dagens forskrift, sist endret 12.12.2021 kl. 2400.

§ 14a. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng,
treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, bibliotek, varemesser,
midlertidige markeder og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig
forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at
det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand,
at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir
overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt
kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal
om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng,
treningssentre, bingohaller, spillehaller, varemesser, midlertidige markeder og lignende
skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er
tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Virksomhetene skal
likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger
menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel
telefonnummer. Virksomheten skal også registrere dato og tidspunkt for besøket.
Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere
smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene
utleveres til dette formålet. Når kommunen ber om det, skal virksomheten ta kontakt med
de som var til stede i virksomheten innenfor et gitt tidsintervall for å informere om mulig
eksponering for smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14
dager. Virksomheten skal informere den som registreres om formålet med registreringen
og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Norges bingo og lotteriforbund (NBLF) anbefaler entreprenørenefølgende tiltak og presiseringer:

  • Er du syk, vær hjemme. Ved symptomer på C19, test deg.
  • Ta vare på både deg selv og andre – vis hensyn i bingolokalet.
  • Bruk av munnbind. Kan ikke 1 meters regelen overholdes, så skal munnbind nyttes.
  • Salg av emballert mat/produkter. Mat kan selges forutsatt smittevernfaglig forsvarlig.
  • Kaffeservering via betjeningen.
  • Hyppig vask av spillbord, maskiner, kontaktflater og toaletter.
  • Oppmuntre til at kundene registrerer seg med navn og mobilnr.
  • Benytt utplassert antibac