Innstilling fra Familie- og Kulturkomiteen om Alt å vinne

Innstilling 250 S (2016-2017)

Omtale:

Komiteen er i store trekk positive til Regjeringens forslag:

  • Komiteens flertall støtter at 30-sekundersregelen for databingo endres og flertallet understreker behovet for raskt å gjennomføre endringen.
  • Komiteens flertall støtter også forslaget om å åpne for on-line-adgang til bingo hjemmefra når spillet er knyttet til en fysisk bingohall og foregår i sanntid.
  • Tilrådingen fra komiteen tilsier også at forslaget om å øke andelen til formålene fra Belago går gjennom.

AP og KrF fremmer mindretallsforslag om at Stortinget skal be Regjeringen om å fremme forslag om innføring av spillerkort og registrering knyttet til alle digitale spill

NBLF og BSL: Notat om spillmeldingen