Spillmeldingen “Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv spillpolitikk”

Meld. St. 12(2016-2017)

Omtale:
Norges Bingo- og Lotteriforbund konstaterer at bransjen har fått gjennomslag i Regjeringen for flere etterspurte endringer.

Regjeringen erkjenner at det er behov for å revitalisere de lovlige norske spillene, slik de er attraktive og kan vøre et reelt alternativ til de uregulerte spillene på nett. De viktigste konklusjonene mht bingo i Spillmeldingen er:

  1. 30 sekunders regelen for databingo mykes opp i tråd med bransjens forslag (dvs at det skal gå 30 sekunder fra et spill starter til det neste kan starte, i stedet for at det skal være 30 sekunders pause mellom spillene). Dette vil trolig bety økt omsetning på databingo.
  2. Bransjens forslag om å endre fordelingsnøkkelen for Belago i favør av entreprenør og formål, fikk delvis gjennomslag. Norsk tippings andel av Belago endres fra 40 til 35 prosent, formålsdelen øker fra 25 til 30 prosent, men entreprenørens andel øker ikke. Dette har vært en viktig kampsak som NBLF har ført for formålene. Det er hyggelig å se at organiseringen av formål i NBLF og alle vitnesbyrdene formålene selv målbar på innspillkonferansen i oktober, har hatt effekt.
  3. Det åpnes for at spillere skal kunne delta i bingo hovedspill via internett/digitale plattformer når spillet skjer er knyttet til en fysisk bingohall i sanntid.
  4. Departementet vil åpne for å øke premiegrensene i hovedspillet og utarbeide et høringsforslag om dette.
  5. Departementet understreker at bingo skal ha en funksjon som et sosialt møtested. Det innføres ingen nye begrensninger for bingo med tanke på spilleansvar.

Regjeringen går inn for å beholde enerettsmodellen for pengespill i Norge.

Bli med å påvirke regjeringens spillpolitikk.

Mer enn 100 millioner kroner er borte fra frivilligheten på grunn av streng regulering av bingo. I 2015 bidro bingo med 263 millioner kroner til lokale lag og foreninger over hele Norge. Dette er en nedgang på ca 100 millioner i årlig utbetaling siden 2011. På grunn av en streng regulering har ikke bingo hatt mulighet til å fornye seg.

Taperne av den strenge reguleringen er frivillige organisasjoner, som har sett en kraftig reduksjon i støtte de siste årene.

Regjeringen jobber med en stortingsmelding om pengespill i Norge. Denne meldingen vil avgjøre om bingo er i stand til å utbetale penger til lag og foreninger. Bli med å si hva bingo betyr for din organisasjon.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen, kommer for å høre dine innspill.

Dato: 20. oktober
Tid: Kl 16.00 – 18.00
Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo (Inngang Kristian IV gate