Varsel om dramatisk nedgang i inntekter fra bingo ved ny pengespillforskrift

Siden 2015 har bingo overført 1 710 millioner kroner til 3086 lag og foreninger i fylker over
hele Norge. Bingomidlene går til korps, idrettslag, skytterlag, kor, barneteater, sosiale
velferdsorganisasjoner og mye mer.

Kultur- og likestillingsdepartementet behandler nå forslag til ny pengespillforskrift. Det nye
forslaget til pengespillforskrift vil få dramatiske konsekvenser for de samfunnsnyttige
formålene som mottar inntekter fra bingospill.

På oppdrag for Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL) og Norges
Bingo- og Lotteriforbund (NBLF), i tillegg til frittstående bingoentreprenører med bingohaller
og leverandører, har analysemiljøet Oslo Economics beregnet de økonomiske
konsekvensene av å gjennomføre tiltakene i høringsforslaget:

 • Forskriftsendringen vil i verste fall medføre at det årlig utbetales om lag 123 millioner kroner mindre til samfunnsnyttige formål, noe som vil bety en reduksjon på nærmere 70 prosent.
 • For noen samfunnsnyttige formål vil inntektene fra bingo falle, mens for andre samfunnsnyttige formål vil inntekten trolig bortfalle helt dersom noen bingohaller nedlegges.

Kort sagt vil regjeringens forslag bety at bingohallene som lokale møtepunkt, og den store
økonomiske støtten til lokale lag og foreninger, kan forsvinne.

NBLF har fått utarbeidet denne utredningen fra Oslo Economics som viser inntektsbortfallet
ved de nye reglene
.

NBLF har også sendt inn dette høringssvaret i saken.

NBLF ber lokalforeningene bidra til å skape oppmerksomhet om regjeringens forslag og
dermed mobilisere til motstand mot inntektsbortfallet ved å:

 • Orientere medlemmer og styre i ditt lag eller forening om at regjeringen har foreslått
  forskriftsendringer som vil få dramatiske konsekvenser for de samfunnsnyttige
  formålene som mottar inntekter fra bingospill.
 • Kontakte din lokalavis og informere dem om hva inntektsbortfallet vil bety for
  aktivitetene til ditt lag/forening i nærmiljøet.
 • Snakke med lokalpolitikere og ordføreren i din kommune og oppfordre dem til å
  benytte sine partikanaler for å informere sentrale deler av partiet om at
  inntektsbortfall for frivilligheten er uakseptabelt.