Gode grunner til å bli medlem

Foreningen for Samfunnsnyttig Pengespill (FFSP), tidligere het foreningen Norges bingo- og lotteriforbund, har i dag i overkant av 600 lokale lag og foreninger som medlemmer og vi oppfordrer alle som mottar inntekter fra bingo å være medlemmer i FFSP. Jo flere...