Lovdata

Direkte linker inn til Lovdata sine sider som er relevant for forbundet og dens medlemmer.

Lov om lotterier av 24.02.95 nr. 11 omfattar dei såkalla private lotteria i forskjellige former forutan Extra-spelet som Norsk Tipping opererer. Spel på gevinst-automatar, bingo og lykkehjul blir kalla lykkespel.

Lov om pengespill av 28.02.92 nr. 103 regulerer spela som Norsk Tipping i dag arrangerer, unnateke Extra- spelet som blir regulert av lov om lotterier.

Lov om veddemål ved totalisator av 07.01.27 nr. 3 regulerer totalisator- spela som Norsk Rikstoto arrangerer.

Ein del spel er elles ulovlege i Norge. Det gjeld kasino, rulett som spel etter internasjonale reglar, alle former for pyramide-spel og såkalla lykke-kjeder. Det er heller ikkje lovleg å arrangere poker-klubbar eller poker-turneringer der det blir spelt med innsats.

Sentrale forskrifter om spill og lotteri:
forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m. m. av 21.12.00 nr. 1366
forskrift om oppstillingstillatelser for underholdningsautomater av 22.09.00 nr. 960
• forskrift om underholdningsautomater av 15.09.95 nr. 793
• forskrift tillov om lotterier m. v av 24.02.95 nr. 185
forskrift om totalisatorspill av 24.08.07 nr. 1011
forskrift om bingo av 30.11.04 nr. 1528
forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn av 10.1 2.08 nr. 1531
forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitaere organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping av 1 2.06.2009 nr. 640
forskrift om forhåndstrukne lotterier med skrapelodd, vedtatt 15. juni 2011
• forskrift om betalingsforbud for pengespill som ikke har norsk tillatelse av 1. juni 2010