Om Foreningen for Samfunnsnyttig Pengespill

Styret i FSP er sammensatt av store og små bingoentreprenører, samt fra lotteriverdige foreninger som mottar bingomidler.

Styret

På generalforsamlingen den 25. April 2023 ble følgende personer valgt til foreningens styre:

Leder

Lasse Ødegaard

Berngaard AS

Nestleder

Geir Fredrik Sissener

Bingo Sør AS

Styremedlem

Dag Arne Berge

O. Kristoffersen Bingodrift AS

Styremedlem

Ruben Berg

Bingo 1 AS

Styremedlem

Tor Berge

Link Bingo AS

Varamedlem

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstforeningen

Varamedlem

Bjørn Lydvo

SuperBingo Voss

Vedtekter