Spillansvarskurs

Foreningen for Samfunnsnyttig Pengespill og Sustainable Interaction (Spelinstitutet) har i samarbeid laget et e-læringskurs om spillansvar.

Dette kurset er laget slik at alle som jobber med Bingo- og spillvirksomhet skal få opplæring rundt spillavhengighet og hvordan man profesjonelt skal agere i forskjellige gitte situasjoner rundt dette ovenfor publikum.
Bingoreglene krever at ethvert bingolokale til enhver tid skal ha en ansatt på jobb som har gjennomgått opplæring i spillansvar. Disse reglene tredde i kraft 1.juli 2013.

Det kreves et gebyr på kr 500,- pr. person for alle bingohaller som ikke er medlem av Foreningen for Samfunnsnyttig Pengespill ved gjennomførelse og utstedelse av diplom for spillansvarskurs.

Hvordan få tilgang til spillansvarskurset?

For å få tillgang til spillansvarkurset må du ha forhandlernummer på stedet du skal jobbe. Har du ikke dette, ta kontakt med oss.

Du må så registrere deg ved å gå inn på denne siden http://bingo.spillansvar.no/

Skriv inn forhandlernummer og følg instruksene videre, ved å klikke deg fremover.

Når kurset er gjennomført, sendes personlig diplom ut til den ansatte.

Andre dokumenter

Hjelpelinja: Hjelpelinjen-samtalestatistikk-2016

Kulturdepartementet : Handlingsplan_mot_spilleproblemer_2016-2018

Universitetet i Bergen 2016: Handlingsplan_mot_spilleproblemer_2016-2018

Univeristetet i Bergen 2014: Omfang-av-penge-og-dataspillproblemer-i-Norge-2013