Til medlem i Foreningen for Samfunnsnyttig pengespill

Ifølge vedtektene til FFSP skal generalforsamling holdes innen utgangen av april hvert år og medlemmene skal varsles om tidspunkt for generalforsamling seks uker før den avholdes.

Det varsles herved om at generalforsamling vil holdes tirsdag 10. april kl. 15.00  på Røør, Rosenkrantz gate 4, 0159  Oslo.

Det vil også være anledning til å delta digitalt.

Det vil bli sendt innkalling med agenda, lenke til digitalt oppmøte og dokumentasjon senest 14 dager før generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret pr. e-post senest 4 uker før generalforsamlingen.

Følg oss gjerne på vår Facebook side https://www.facebook.com/samfunnsnyttigpengespill.fsp  og hjemmeside https://ffsp.no/

Vennlig hilsen FFSP (tidligere NBLF/Norges Bingo og Lotteriforbund)

Årsberetning 2023

Årsregnskap 2023

Revisors beretning

Budsjett 2024

Innkalling til Generalforsamling