Foreningen for Samfunnsnyttig Pengespill (FFSP), tidligere het foreningen Norges bingo- og lotteriforbund, har i dag i overkant av 600 lokale lag og foreninger som medlemmer og vi oppfordrer alle som mottar inntekter fra bingo å være medlemmer i FFSP. Jo flere medlemmer som står sammen, jo sterkere står vi i å påvirke slik at rammevilkårene for bingo i Norge blir best mulig.

Om lag 3.300 lokale lag og foreninger får årlige inntekter fra bingo. I 2017 ble det utbetalt totalt 240 millioner kroner til disse.

Hvis bingo skal bestå som et sosialt tilbud og en viktig inntektskilde til lokale lag og foreninger er det viktig at vi står sammen. Myndighetene ønsker nå gi frivilligheten større økonomisk uavhengighet fra staten og øke inntektsmulighetene, og ditt lokale lag og forening vil kunne få økte, frie inntekter gjennom å bli medlem og støtte NBLF sitt arbeid med dette.

Bingoer har de siste årene vært gjenstand for stadig nye reguleringer fra myndighetene. Det påvirker omsetningen negativt og det tilkommer dermed mindre til formålene.

Fra 1.7.2023 kom ny forskrift som påvirker våre sidespill med 5 minutter pause hver time, samt fjerning av autoplay. Dette har svekket omsetningen på bingoene.

Fra 1.1.2025 skal registrert spill komme sammen med tapsgrense for den enkelte spiller.

FFSP jobber nå med opp mot myndighetene slik at det kun blir registrert spill pr bingo i første omgang og at det senere kommer et system som registrer spill i hele Norge.

FFSP synes også at innføring av en lavere tapsgrense for bingo sammenliknet med Norsk tipping og Norsk Rikstoto er svært urimelig (kr 4.400 mot kr 20.000,- pr måned). Vi frykter at dette i sum igjen vil påvirke omsetningen for bransjen svært negativt og dermed vil dette bety redusert utbetalinger til formålene. Vi frykter videre at en slik negativ omsetningsnedgang vil medføre at mange bingoer i Norge vil måtte legges ned.

Bli medlem i FFSP, det lønner seg!